Leta i den här bloggen

Min blogglista

torsdag 9 september 2010

Inomhusmiljön på Dalhem i Helsingborg 1972 – 1998

Inomhusmiljön på Dalhem i Helsingborg 2010-08-30

Beskrivning av Anita och dotterns bostadssituation 01-10-1972 – juni -1998 på Adress Annerovägen. Dottern flyttade till eget boende 1990.

Anita tillskrev även Helsingborgshem och påtalade problemen med sin ohälsa i sin bostad (2001-06-11) med följande: jag vill att ni så skyndsamt som möjligt undersöker min bostad för att se vilka åtgärder som kan göras för att förbättra min inomhusmiljö.

Liten historik kring ett boende med stora problem. Det som jag beskriver här är en faktisk realitet. Något som har hänt och som säkert händer varje dag någonstans.

Vid den aktuella tidpunkten fanns det en familj, man hustru och barn. Ett barn som vid det aktuella tillfället, alltså, när besvären började var sex månader gammal. En familj med högst normal social status.  De vuxna hade också påtagliga problem men långt ifrån i den omfattning som hade drabbat deras barn

Det som var anledningen till att det uppstod hälsoproblem hos de boende kan bland annat vara den vattenskada som uppstod och som var väldigt påtaglig och synlig i just köket. Hur mycket som egentligen räknades som vattenskada offentliggjordes inte för de boende, hur och varför den hade uppkommit.

Om nu en vattenskada har gjort sig påmind med uppträngning under huset är det väl osannolikt att det begränsas till bara just köket. Noteras kan att sovrummet som gränsade till köket var så kallt att det inte kunde användas som sovrum. Fuktskadan som aldrig blev uttorkad gjorde sig påmind. I köket trängde så mycket fukt upp att det skvalpade när man gick på golvet så att plastmattan lossnade. Åtgärd: Mattan byttes ut, byggfläkt sattes på plats för att torka ut golvet. Samma procedur fick tillgripas tre gånger eftersom samma fuktgenomträngning gjorde att mattan lossnade och avfuktning fick tillgripas igen. Det är i sanning otroligt att samma jobb fick göras tre gånger med all olägenhet som det förde med sig för hyresgästerna. Märk väl, fasta inventarier togs inte bort för att en besiktning kunde göras för att se varifrån vatteninträngningen kom eller för att en jämn avfuktning av hela golvytan skulle kunna göras. Något som också är farligt i sammanhanget är att kaseinhaltigt flytspackel också har använts och som genom kontakten med vatten gör att en emission kan uppstå vilket förvärrade läget för de boende.

Inte någon som helst kompensation för det lidande och den olägenhet som de boende åsamkats ansåg Helsingborgshem att de skulle ersättas med. Inte heller tog Helsingborgshem på sig kostnaden för den elförbrukning som avfuktningen kostade, den fick nämligen hyresgästen själv betala.

Tidsmässigt tog det cirka 2 månader att åtgärda bostaden, vattenskadan i sig gjorde familjen sjuka, men det slarv och den nonchalans som det här förde med sig vid åtgärdandet av vattenskadan är ytterligare ett bevis på hur oskickligt och omdömeslöst man hanterar sina fastigheter och hyresgäster.

Det är också omvittnat att ett barns immunförsvar är mycket sårbart och kan försvagas vid kontakt med låga doser av emissionsämnen och mögeltoxiner därför blir verkningarna av ett sjukahussymtom långt värre för ett barn än hos en vuxen individ.

Rinnande näsa, hosta, irriterade slemhinnor, symtom som ofta förknippas med en vanlig virusinfektion till exempel en vanlig förkylning. Men när det som i det här fallet inte symtomen avtar utan istället ökar i omfattning då är det ett hälsotillstånd som kan vara värre än så.

Tyvärr är kunskapen hos de människor som skall bistå och utreda både hos sjukvården Miljökontoret och fastighetsägaren dåligt eftersom kunskap och viljan att hjälpa inte står i förhållande till det hjälpbehov som finns. Eftersom man ofta vilseleder hyresgästen genom att inte dra de rätta slutsatserna som ofta leder till fel insatser vid det eventuella åtgärdandet.

Tyvärr är det så att den boendes långa lidande i sin bostadsmiljö inte bryts förrän bostadsmiljön byts ut .

Det här stackars barnets uppväxt var ett enda långt lidande från det att hon var sex månader tills hon var cirka 18 år gammal då hon flyttade till eget boende 1990.

En beskrivning av hur barnets symtombild kunde se ut: Efterhand som tiden gick ökade besvären  på så vis att andningsbesvären blev högst påtagliga med en svår astma som följd. Bihåleinflammationer, lunginflammationer, allt som oftast med febertoppar på 41 grader. Så fort en penicillinkur hade läkt ut en inflammation var det dags att börja på en ny penicillinkur för att behandla något annat. Noteras kan att det inte konstaterades någon allergi (konstigt nog). Barnet bodde i princip på sjukhuset eftersom besvären fordrade hjälp så ofta och så mycket. Akutresorna var många. Barnet kunde ej heller vistas på dagis. I dag är flickan helt symtomfri. Har vistats i problemfri miljö sedan 1990. Tyvärr kopplade inte läkarna samman symtomen med den sjukdomsbild som flickan hade. Ej heller kontaktades Miljökontoret och hyresgästföreningen för att hjälpa till med den här sjuka bostadssituationen.       

Hej Börje,                                                                                   Helsingborg 2006-04-07

Hej Börje, du kommer nog ihåg mig-det är jag som är översättare och som bor på Dalhemsvägen 129 B.

Min granne ovanför har dött, liket har legat i flera veckor. Likvätskan har runnit ner mellan väggarna och i ventilationen.

Hemförsäkringen täcker inte sådant här. Allriskförsäkringen är tveksam och ”kära Helsingborgshem” tror i och med att de återställer lägenheten och gett oss en övernattningslägenhet att de har gjort sitt.

Jag har haft inkomstförlust, stök, damm, en massa samtal, joniseringsapparat som tuggat en massa pengar per dygn, tapeten har förstörts, fick slänga delar av barnens leksaker och kläder. Mår skit, allt luktat lik och lite till.

Har du någon  idé om vad man ska göra? Hyresgästföreningen spelar i samma lag som Helsingborgshem. Hyresnämnden bryr sig inte heller. Helsingborgs Dagblad är bara intresserat av själva händelsen inte av min situation. Advokater tycker inte det är lönt.

Hela det här huset har kända miljöproblem som HD-artiklarna visar i exempelvis familjen Briands fall.

Du kanske kan ringa mig.
Hälsningar Dirk.

Ytterligare en hyresgäst på samma adress som ovan med sjukahusproblem.

Helsingborg 2003-04-20 familje på Annerovägen  (Dalhemsområdet)

Vi är tre personer som bor i bostaden. Vi har bott här sedan 1988-09-01. Varje sommar tillbringar vi mellan 4-6 veckor i Frankrike.

Under de senaste 5-6 åren har vi utvecklat många besvär. Vi är däremot symtomfria under tiden vi är i Frankrike.

Följande symtom på grund av vår dåliga innemiljö kan vi uppvisa:

Dottern, som är född, 1985-01-07, har följande symtom: Astma, torr och irriterad hud, allmän och konstant värk i kroppen, särskilt ryggen och knäna, huvudvärk. Hon medicineras också för astma.

Sonen, som är född, 1987-07-31, har följande symtom: Svåra sömnsvårigheter, epilepsi, rodnad och klåda i hårbotten, depression och ångest, yrsel, huvudvärk, pojken medicineras för epilepsi och depression.

Mamman i familjen har följande symtom: sömnstörningar, svår trötthet, klåda och rodnad i hårbotten, klåda i öronen/hörselgången, depression, panikångest, värk i hela kroppen, särskilt ryggen, knäna och fingrarna, återkommandehuvudvärk flera gånger i veckan. Brännande hetta  med rodnad på kinderna flera gånger dagligen. Jag medicinerar för panikångest.

För en vecka sedan svimmade dottern och var medvetslös under flera minuter. I ambulansen konstaterades att hon hade mycket lågt blodtryck (60/30)

Blodprov har tagits på dottern och mamman utan att visa på något onormalt.

Helsingborgshem får miljökritik - 2003-09-25 - Helsingborgs Dagblad

Fukt och otillräcklig ventilation kan vara orsaken till påstådda mögelproblem på Dalhem. Det visar miljökontorets mätningar i familjen Briands bostad på Dalhem. Nu krävs fortsatt utredning.

Hyresgästen har tidigare berättat i Helsingborgs Dagblad om sina problem med mögel och hög luftfuktighet. Miljökontorets mätningar i bostaden visar att fukt och otillräcklig ventilation kan var orsaken till påstådda mögelproblem.

Med blotta ögat kan man se hur möglet frodas i kakelfogarna mellan kakelplattorna i badrummet i den drabbade bostaden.

Tidningen har tidigare berättat om en av de hyresgäster på Dalhem, som har stora problem med sin lägenhet. Mellan kaklet i badrummet kan man med blotta ögat se hur möglet frodas i svarta sjok. Hyresgästen har bott i bostaden i 15 år tillsammans med sina två barn. Helsingborgshem har renoverat badrummet två gånger på grund av mögel, senast 1999. Då byttes även ventilationssystemet. Men möglet kommer tillbaka hela tiden.

I mars stod hon inte ut längre utan gjorde en anmälan till miljökontoret. Nu har miljökontoret genomfört mätningar, som visar att det finns fukt-och luktproblem i bostaden.

En städfirma hade beställts av Helsingborgshem för att sanera bort möglet i badrummet. Städfirman vände i princip i dörren när de såg vad de hade kommit för att göra. De sa att det inte var någon idé att städa undan möglet eftersom det satt så djupt att det skulle komma tillbaka efter ett par veckor.

Kerstin Johansson miljösamordnare på Helsingborgshem vände på svaret och påstod att städfirman sa följande:”att det var bortkastade pengar om inte hyresgästen rättar sig efter våra instruktioner det är då möglet kommer tillbaka. HD:s journalist: men de vände ju i dörren. Ska ni ta dit samma städfirma igen även om det är bortkastade pengar?

Helsingborgshem skyller mögelskador på hyresgäst  2005-06-20-HD

Dottern är 18 år och lider av astma. Hon har svårt att vistas längre tider i lägenheten.
Särskilt nu när jag inte går i skolan och är hemma mycket känner jag mig sämre, säger dottern. När hon är hemma måste hon ha fönstret öppet i sitt rum.

Helsingborgshem hävdar att möglet beror på att familjen duschar för mycket utan att tvätta av väggarna, och på att tvätten hanteras i lägenheten.

Torkskåp, el och vatteninstallation för tvättmaskin finns, men ändå uppmanas hyresgästen att inte använda tvättmaskinen

Striderna om fukt och mögelskador i Helsingborgshems fastigheter på Dalhem går vidare.

Helsingborgshem lät nyligen undersöka inomhusmiljön på bland annat Dalhem, och ställde en rad frågor till de boende. Man slog fast att de flesta trivdes bra. Undersökningen kritiserades av Hyresgästföreningen, som tyckte att man borde tittat närmare på de lägenheter där hyresgästerna haft klagomål, istället för att lyfta fram att de flesta var nöjda.


Roland född 1943, Familjeförhållande: Sambo, inga barn.
Annerovägen, Dalhem 1:a våningen.

Denna adress var välkänd för mig eftersom jag fick en evakueringsbostad i samma trappa när min bostad sanerades. Min bostad var på 2:andra våningen. Det fanns tydliga vattenskador på väggarna. Jag mådde mycket dåligt vid vistelsen i den här bostaden. Orsaken var med all säkerhet vattenskadan som det här huset hade drabbats av.

Roland och hans sambo flyttade in i sin bostad 1972 1:a våningen. En vattenskada hade drabbat huset för 5-6 år efter inflyttning som kunde vara grunden till de besvär och symtom som Roland och hans sambo drabbades av. De hade inte upplevt några hälsobesvär tidigare.

Vattenskadan var så stor att vattnet formligen rann ner från övervåningen längs med väggen i deras bostad.

Svaret de fick från Helsingborgshem när de anmälde vattenskadan var: ”er granne granne på övervåningen har haft fönstret öppet när det har regnat”. Det är alltså den här förklaringen till vattenskadan som Helsingborgshem gav hyresgästen. I själva verket var det ett takläckage som var orsaken till vattenskadan som drabbade båda våningarna men det ville man inte delge hyresgästen. Ett platt papptak med dålig avrinning och ett mycket sårbart material som också har många skarvar som kan läcka.

Symtom hos Roland: Kramp i fingrarna med ryckningar i båda händerna, kramp och stickningar från vaden och ut i tårna. Har haft vätskeansamling i ena knäet som har punkterats (gul tjock vätska), har värk i korsryggen, en värk som gör att han ibland inte kan resa sig upp utan stor smärta. Smärta i vänster axel och nacke, har ont i bröstet på båda sidor  som ibland strålar runt ut i ryggen också. Har tinnitus, klåda i hårbotten, sömnbesvär. Tänderna vittrar sönder. Får svåra smärtkänningar när han hostar och får följaktligen hålla igen när han hostar för att lindra smärtan.
Mediciner: Calcichew-D3, Prednisolon, Folacin, Emthexat, Stilnot=sömntablett, Prednisol för reumatiska besvär.

Sambons symtom: Ont i ryggen och nacken, ont i handlederna, skakningar i nacken, snarkar mycket högt, har klåda på benen. De skakningar hon har besvärar henne mycket.


Familj med 2 vuxna och tre barn, Dalhemsvägen

Familjen flyttade in i sin nuvarande lägenhet på våren 1998. Bodde tidigare på annan adress på Dalhemsvägen där familjen inte kände av några som helst symtom och störningar i inomhusmiljön. Men efter att ha flyttat till den nya adressen på Dalhemsvägen på våren 1998 tog det bara 6-7 månader innan miljöstörningarna gjorde sig påminda, och som efterhand blev värre och värre.

Klagomålen ledde till att det gjordes en sanering i februari 2003 som innebar att allt gammalt golvmaterial avlägsnades och den fria ytan förseglades och nya mattor lades på. Provtagning gjordes i väggar men det beslutades inte om att väggarna skulle omfattas av några åtgärder. Anticimex provtagning har som jag ser det sammanfallit med hur Helsingborgshem vill ha det.
Familjen bodde kvar i bostaden under saneringen eftersom de inte blev anvisade alternativt boende under saneringen under tiden åtgärderna togs i anspråk. Familjen fick ej heller någon hyresreducering som kompensation. Åtgärderna tog drygt en vecka att utföra. Men all den tid som familjen fick spendera för att förbereda och återställa bostaden är också viktigt för att ersättning skall utgå. Nu blev det ju ingen ersättning alls. Ej heller har det gjorts någon luftprovsmätning varken före eller efter saneringen.

I början av september 2003 hade inte besvären minskat i omfattning fast det hade förflutit 7 månader sedan saneringen gjordes. Saneringen har alltså inte gett den förbättring man hade väntat sig.

Symtombild hos familjemedlemmarna:

Pojke, född 1998-07-17: Mycket hosta, ofta svårt för att andas, slembildning i halsen som ofta blockerar andningsvägarna, irriterade slemhinnor, torr hud, ont i mage.

Flicka, född 1992-06-21: Eksemliknande utslag, huvudvärk, ont i halsen, täppt i näsan. Har också pollenallergi.

Äldsta pojken har inte några större problem eftersom han tillbringar mycket mindre tid i hemmet än övriga familjemedlemmar.

Mamman i familjen Karima Mansour född 1965-03-27: Huvudvärk, ont i axlarna, ont i höger arm från axel och längs med hela överarmen, ont i nacken, ont i korsryggen som strålar ut mot höfterna. Svider i ögonen, näsan rinner, hostar mycket, nyser mycket

Mannen i familjen född 1950-07-01: Ont i korsryggen där värken strålar ut i höger ben längs med hela benet ner i tårna, ont i bröstet med tryck som gör sig väldigt påmint vid ansträngning.  

Noteras kan att familjens besvär är ungefär desamma året om.


Historik kring Nils-Arnes bostad och den vattenskada han drabbats av. 
                                                              
Helsingborg juni 2000

1998-03-03 Fick N-A en bostad på Annerovägen (Dalhemsområdet) och flyttade in där. Under tiden som inflyttningen pågick höll hantverkarna på med arbeten utanför huset som sedan visade sig vara en vattenskada under huset.

Noterbart är att Jönsson inte fick veta något förrän flera veckor senare. Men det var ju helt klart att det var något med en vattenläcka eftersom vattnet forsade ut från huset. Det hade naturligtvis varit trevligt om fastighetsägaren i det här fallet hade informerat sina hyresgäster om omfattningen av skadan och vilka åtgärder som skulle göras.

Så småningom gjordes en fuktkontroll av Anticimex i lägenheten och då visade det sig att alla golvytor utom stora rummet hade fuktvärden som översteg det tillåtna. Nu undrar jag, varför just vardagsrummet undantogs när det gäller den uppmätta fuktkvoten i golven.Varför skulle inte parkettgolvet vara lika drabbat som övriga golvutrymmen? Kan det vara så att just stora rummet med sitt parkettgolv och det större arbete som det skulle medföra var att man medvetet undantog denna delen i bostaden. Var det här en uppgörelse mellan Anticimex och Helsingborgshem?

Jönsson fick besked på att det skulle ta sju veckor att åtgärda fuktskadorna. Jönsson fick en förfrågan om han hade någon bekant att flytta in till under tiden som saneringsarbetet pågick. Eftersom inte Jönsson kunde ordna något alternativt boende fick Helsingborgshem ordna fram en ersättningsbostad. Jönsson fick själv ombesörja flyttning till den här andra bostaden. Visserligen var det inte en hel flyttning men tillräckligt besvärande. Jönsson hade ett halvtidsjobb som han fick avstå från en hel vecka för att hinna med att iordningsställa för hantverkarna i sin gamla bostad och flytta in i reservbostaden.

Noteras kan att HFAB som stod för saneringsarbetet använde hans bostad som extra förråd för grannlägenheterna, material och verktyg. Något som han var märkbart irriterad över. Det är i högsta grad orättvist att först få ta all skit och sedan få betala för det  nämligen att det kostade honom nästan 4000 kr för att ställa båda lägenheterna iordning både för att kunna vistas i evakueringslägenheten och för att hantverkarna skulle kunna sanera hans ordinarie lägenhet.

Nu förlöpte åtgärderna i Jönssons bostad med stora störningar och dålig kontinuitet. När hyresgästen vid flera tillfällen såg att det inte var någon som helst aktivitet eller att han inte såg till några hantverkare som skulle åtgärda hans bostad, förstod han att det skulle ta mer än de sju veckor som han blivit lovad att åtgärderna skulle ta. Hyresgästen påpekade att arbetstakten innebar att det skulle bli stora förseningar och att de sju veckorna skulle överskridas med råge om man inte tog sig an åtgärderna med större intresse. Förseningarna ledde inte till att ansvariga på Helsingborgshem eller HFAB ursäktade förseningen eller presenterade någon åtgärdsplan för att inte ytterligare försening skulle uppstå.

När sista handen lagts på åtgärderna i bostaden hade det förflutit 19 veckor från starten
17-08-1998. Uttorkningen av bostaden  gjordes med ett antal fläktar som drog massor av ström och som var i gång dygnet om i ett antal dagar.  En kostnad som hyresgästen snällt fick betala. När det sedan blev tal om ersättning för den olägenhet som vattenskadan hade orsakat var det inte lika muntert från Helsingborgshems sida. Vid kontakt med Helsingborgshem fick han beskedet att själv ordna med ersättningen på så vis att han ombads att kontakta sitt eget försäkringsbolag. Uppgörelsen innebar att han fick 400 kr i handen när självrisken var betald.

När nu fastighetsägaren  är ansvarig för de problem som uppkommit finns det både ett ekonomiskt och moraliskt ansvar som de inte har uppfyllt i och med at man har låtit hela det ekonomiska ersättningsansvaret vila i händerna på hyresgästen. Elkostnaden för uttorkningen av bostaden och den kostnad det innebar har inte redovisats här men, det har säkert kostat några tusen kronor.
      
19 veckors elände och de problem det innebar har kostat på för en hyresgäst som har mötts av en cynism som man inte trodde att Helsingborgshem skulle bjuda på.

Amira, Dalhemsvägen                               

Helsingborg 2004-09-03

Jag har problem med inomhusmiljön som ger mig en hel del symtom som jag förknippar med bostaden  Mina symtom försvinner mer eller mindre när jag reser bort och vistas i annan miljö beroende på hur länge jag vistas borta.
För att komma tillrätta med min ohälsa måste vissa åtgärder göras i min bostad.

De problem jag känner av är följande: koncentrationssvårigheter, konstant trötthet, värk som förflyttar sig olika delar av kroppen, tung i huvudet och sprängande huvudvärk, känner oro utan anledning, domningar i armarna när jag vaknat upp efter sömn, luktsinnet försvinner ibland, konstig smak i munnen, klåda i ögonen, rinnande näsa, irritation i ögonen i samband med huvudvärk, frossa och svettningar, klåda på hela kroppen, tryck över bröstet, mycket hosta, torr i halsen och mycket retningar i halsen.

Inga kommentarer: