Leta i den här bloggen

Min blogglista

fredag 3 september 2010

Fallbeskrivning angående mögel


HELSINGBORGS STAD
           MILJÖKONTORET
           2001-08-08

Ärendenr: 2001.423

Doktor Peter Hegardt Vikens Barnläk o Sjukgymn.mott. Skepparegatan XX, VIKEN

Datum 2001-08-06

HELSINGBORGSHEM AB Helsingborg

Ang. XXXXX Cassandra
Adress: Dalhemsvägen XX. 25463 HELSINGBORG

Cassandra lider av allergibesvär, framförallt astma, som kräver kontinuerlig behandling med kortisoninhalationer. Då det upptäckts mögel/fuktskador i lägenheten nyligen (undersökning av Miljökontoret på min inrådan) är det av medicinska skäl ytterst angeläget att familjen snarast möjligt får flytta till en ny lägenhet (ej acceptabelt att man tillfälligt flyttar ut och sedan återvänder till samma lägenhet eller att möblemang står kvar i lägenheten under saneringen).


Undertecknat:
Doktor Peter Hegardt
Spec Barn och ungdomsmedicin
___________________________________________________________________________

Till Carina Eckhausen eller annan ansvarig. 
Med vänlig hälsning Linda Malmros och Urban Kjellberg

Inga kommentarer: