Leta i den här bloggen

Min blogglista

fredag 17 september 2010

Information om mögel

Nedanstående är hämtat:  http://www.sniffmogelhund.se/harjagmogel.html#symptom 

Är mögel farligt?
Känner du lukt?

Har du symptom?
Misstänker du mögelangrepp?
Hur uppkommer mögel? 

Alla typer av  hus kan ha problem med mögel/bakterie angrepp. Det kan bero det på en skada,  ett fel i byggnadskonstruktionen, eller byggfukt vid nybyggnation. Fukt  finns överallt omkring oss, som regn, markfukt, kondens osv. Om byggnaden inte är rätt konstruerad kan fukten tränga in och orsaka skada på materialet

 

Är mögel farligt?

Mögel avger mikrobiologiska lättflyktiga organiska ämnen, s.k. M-VOC (Microbiological Volatile Organic Compounds). Dessa ämnen kan påverka vår hälsa, dels genom symptom men även genom att eventuellt utveckla allergier och astma. För mer information om hälsoproblem p.g.a. fukt, mögel och bakterier se Innemiljösidan.
Mögel avger M-VOC även när det är torrt (dött) och kan göra detta i upp till 40 år.
M-VOC kan på grund av sin lättflyktighet tränga igenom byggmaterial, även hårdplast. Man kan därför inte bygga in angripet material i t.ex. en vägg utan att de skadliga ämnena tränger ut.
Att enbart torka en fuktskada är inte tillräckligt för att åtgärda ett mikrobiologiskt angrepp

Känner du lukt?

Det vanligaste sättet att misstänka mögelangrepp är genom att det luktar unket eller jordkällardoft. Ofta känner man inte själv att det luktar eftersom man bor i lukten. Som bekant eller anhörig kan det också vara känsligt att säga att någon luktar mögel, även om det vore det bästa för den som är drabbad. En människas luktsinne blir mättat på 2 – 15 sekunder, därför kan det också vara svårt att veta exakt var problemet är. Har man haft en vattenskada som man vet om är det ju enklare att lokalisera lukten, men om det rör sig om en dold skada är mögelhunden ett utmärkt hjälpmedel eftersom en hunds luktceller aldrig mättas.
Urdrag ur tidningen HUNDliv nr 3/10: "Hunden har 200 miljoner luktceller att jämföra med människans 5-6 miljoner. Därför är också hundens luktsinne många gånger bättre än människans. En vältränad hun kan t.e.x. hitta två sandkorn med en speciell lukt på en strand som är 500 meter lång, 50 meter bred och 50 cm djup


Har du symptom?


Olika symptom


Förutom lukt kan mögel orsaka olika hälsoeffekter. Exempel på dessa se här bredvid. Det är inte säkert att alla personer i en mögelskadad  byggnad har samma besvär. Vissa personer reagerar starkare än andra. Det kan också vara så att en allergi mot exempelvis hundar försvinner om man löser problemet med mögelskadan..  Kroppen orkar bara med en viss påfrestning och möglet kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

- huvudvärk
- onormal trötthet
- slemhinneirritationer
- hudbesvär
- koncentrationssvårigheter
- allergi
- ledvärk
- rinnande ögon
- rinnande näsa
- nästäppa
- muntorrhet
- hosta / heshet

Misstänker du mögelangrepp?

Om man misstänker mögelangrepp är det klokt att göra en undersökning med mögelhund, fördelen med en mögelhund är att man slipper håltagning eftersom hunden känner lukten genom materialet. Vissa förespråkar fuktmätare som undersökningsmetod, men det behöver inte finnas fukt på det angripna stället, för fuktskadan kan ha torkat ut. Men möglet som växte i den fuktiga miljön är fortfarande kvar (mögel kan avge flyktiga organiska ämnen upp till 40 år efter att det dött). Det kan också vara så att fukten döljer mögellukten men när mateialet torkat framstår lukten. Jämför med ett vattenlås som torkat ut när man varit borta en längre tid, det luktar illa av bakterier och mögel. Det man då gör är att fylla på vatten igen och lukten försvinner. Alltså, även mögel som dött (torkat ut) avger organiska flyktiga ämnen (-voc). Det räcker inte att torka skadan, allt skadat material måste bytas ut

Hur uppkommer mögel?

Byggmaterial innehåller en naturlig bakgrundsflora redan vid produktionslinjen. (Mellan 0 och 10000 organismer per gram material anses vara helt normalt.)
Denna förblir oförändrad om materialet hålls torrt, men lagring och hantering under fuktiga förhållanden möjliggör utveckling av en destruktiv mikroflora.
Bakgrundsflora på trä består vanligtvis av tex. Cladosporium spp
Beroende på fuktighet och andra livsförutsättningar kommer det följa en rad infektioner som startar med Penicillum och Aspergillus.
Utvecklingen fortsätter med mera fuktkärvande organismer som Phialophora, Phoma, Endomycetes mfl.
Efter en längre period med hög fuktighet avslutar rötsvampar utvecklingsreaktionen. I värsta fall kan äkta hussvamp uppstå, vilken inte går att sanera bort utan hela byggnaden måste rivas och allt material hanteras med försiktighet, eftersom äkta hussvamp som väl etablerat sig sprider sig väldigt lätt till oskadade byggnader och då inte kräver mera än 20% luftfuktighet. Inga kommentarer: