Leta i den här bloggen

Min blogglista

måndag 30 augusti 2010

Mätningar vid misstanke om "Sjukt Hus"

Att bli och varit utsatt för dålig inomhusmiljö kan utveckla olika typer av sjukdomar.
Framförallt sätts immunförsvaret ner, ökade infektioner som har svårt att få läkta, ökade inflamationer som gör att olika celländar känsligare därav ovanstående.
Genom att vistas i frisk luft och ta ett blodsockerprov som jämföres med ett blodsockerprov som tages efter ca 2-5 timmar inomhus i dålig miljö kan man där få ett utslag på hur högt blodsockret stigit.
Andra saker som händer är då att tröttheten blir påtaglig, kanske också ihop med "influensa" känslan med värk osv.........
Genom en annan kontroll skulle man också kunna få utslag nämligen att tröttheten också orsakats av förändringar i Sköldkörteln och då främst genom mätning av TSH hormonet.
Nu är det ett dilemma att personal på kommuner och miljökontor det får inga pengar till att uppdatera sig och därför förstår de väldigt lite. MEN vad de skall vet är att de skall företräda medborgarna och ge förslag på hur kontroller skall gå till.
T.ex. enligt lagen Miljöbalken är det verksamhetsutövaren ( den som hyr ut en bostad)  som har ansvaret och kostanden för kontroll av inomhusluften i bostaden så den inte orsakar något som kan orsaka ohälsa.
Detta kravet kan Miljökontoret sätta, men miljökontoret gör inga provtagningar själva utan skall se till att lagen följs. Det finns referenser från domstols utslag på att Miljöbalken gäller och att man har dömt så.
OM du har problem som du tror kan bero på inomhusmiljön:
Hänvisa till Miljöbalken och be Miljökontoret att du vill ha en luftkontroll på vad luften innehåller i din bostad. De prov som skall tas är VOC och MVOC samt provtagning av material som är svartprickigt t.ex. tapet som är eller har varit fuktskadad som är svart på baksidan eller annat med svart på. Detta lämnas in till Pegasuslabb eller till PPpolymer för analys av ämnen förekommande i sjuka hus, mögel etc.
Parkettgolv som är mörkfläckigt kan ha sin orsak i fuktvandring underifrån och medföljande kemiska ämnen som finns i betong som butanol mm. orsakar att parketten blir mörkar framförallt i skarvarna. Om den buktar upp kan också ha att göra med luften fuktighet.
Men....Miljökontoret i många andra kommuner "tror" mera på vad deras "allierade" säger, det finns oftast en viss sammankoppling mellan olika förvaltningar och ägande grenar i en kommun. Men. Miljökontoret skall följa lagen,  se Miljöbalken.
Det numera allt fuktiga vädret gör också att luftomsättningen då framförallt vattenmolekylerna med föroreningar har svårt att ta sig ut till fuktigare luft utanför bostaden. Så då fungerar oftast en luftrenare bättre men räcker inte till i ert fall vad jag kan förstå utan lägenheten måste utredas och saneras på ett adekvat sätt som är relaterat till problemet och inte vad man tycker passar.
Oftast luktar det inte för den oinvigde men den drabbade känner mycket av lukter och mår då också sämre.
Annan sak är att vid kontroll tillfället kanske det inte går att se eller mäta fukt men problemet finns i skadat material.

Inga kommentarer: